Fase 01

Perseguint les tendències: cap a on s’enfoca la uniformitat?

Marta Marín, doctora en estètica a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull), ha dirigit una classe magistral sobre tendències aplicades al món de la uniformitat i la indumentària corporativa.

Amb la voluntat d’apostar per la innovació i reafirmant un dels propòsits del projecte FGC INNOVEST – la mirada cap al futur -, Marta Marín, doctora en estètica a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i participant activa dels màsters de direcció d’art i publicitat a Elisava, ha conduït una sessió sobre tendències aplicades a la uniformitat.

La classe ha aportat un marc contextual i d’inspiració a l’equip de talent executor del projecte, ja que Marín ha desgranat magistralment l’evolució de la indumentària corporativa en diversos sectors els últims anys i ha perfilat les pautes que aconsella seguir per tal d’alinear el resultat de FGC INNOVEST a les tendències imperants en la contemporaneïtat.

L’expertesa de Marta Marín en tendències de mercat se suma al conjunt d’inputs externs – com també són la usabilitat, la creativitat o la tecnologia aplicada als materials – que en una primera fase del projecte, batejada com a Design Thinking, pretenen aprofundir en aspectes clau per a l’èxit final del projecte.

Una de les conclusions a les quals ens fa arribar Marín és la poca eficàcia que en general es dona a l’hora de transmetre els valors d’una marca i el seu ADN a través del seu uniforme, problema amb el qual s’haurà d’enfrontar l’equip creatiu en dissenyar per a FGC.

Una de les conclusions a les que ens fa arribar Marín és la poca eficàcia que en general es dona a l’hora de transmetre els valors d’una marca i el seu ADN a través del seu uniforme, problema amb el qual s’haurà d’enfrontar l’equip creatiu en dissenyar per a FGC.