Fase 02

El procés de disseny

La segona fase del projecte FGC Innovest comporta el disseny de les propostes de la nova uniformitat per al personal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota la coordinació de Gabriel Torres.

Un cop completada la primera fase del projecte, batejada com a Design Thinking, i a partir de les propostes de valor que es varen extreure, s’ha iniciat l’etapa de Sketching, que implica el disseny de les diverses propostes d’indumentària corporativa per a FGC.

En aquesta fase, els alumnes reben la supervisió i consell de Gabriel Torres, dissenyador de moda i director de projectes de la universitat LCI de Barcelona. Malgrat que aquesta etapa presenta una major dedicació per part dels estudiants de moda d’LCI, ja que inclou l’esbós de les propostes i dels patrons, els alumnes de direcció d’art d’Elisava aporten el domini conceptual i el coneixement en la concepció d’universos de marca coherents.

Per tal de combinar les dues àrees d’expertesa dels alumnes, Torres ha creat quatre tàndems de treball que incorporen un alumne d’Elisava i un d’LCI. Cada una de les parelles genera dues propostes d’uniformitat i, d’aquesta manera, s’aconsegueix enfocar el projecte des de múltiples mirades diferents, propiciant major creativitat i diversitat d’idees.