Fase 01

Informació de primera mà per a respondre necessitats reals

Des d’un primer moment, FGC INNOVEST té la clara intenció de fer partícips als treballadors i usuaris dels uniformes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del procés de disseny de la nova indumentària corporativa.

En concebre el projecte FGC INNOVEST, es va decidir que el contacte constant entre usuaris de l’uniforme i equip encarregat del disseny i creació era una oportunitat per fer créixer les propostes i dotar d’arguments els possibles canvis que es realitzaran.

Marc Morros, dissenyador industrial expert en analitzar les necessitats dels consumidors i vincular-les a les possibilitats i experiències que ofereixen els productes, ha dinamitzat una trobada entre els treballadors d’FGC i els alumnes d’LCI i Elisava on la usabilitat ha estat l’eix clau. Aquesta sessió ha servit perquè els membres del personal de Ferrocarrils hagin tingut l’oportunitat d’explicar com és el seu dia a dia i què suposa dur un uniforme en les diverses tasques que desenvolupen en el seu àmbit professional.

El recull d’informació que s’ha pogut extreure d’aquest taller pràctic ha resultat sorprenent i enriquidor, ja que ha donat moltes pistes per a la millora de l’uniforme actual i, al mateix temps, ha servit a l’equip creatiu per posar-se al lloc dels usuaris finals de les peces que crearan. Aquesta experiència única permetrà analitzar certes necessitats des d’una visió completament nova que donarà una nova capa de valor a FGC INNOVEST.