Fase 01

Potenciar la creativitat per trobar solucions úniques

Dues sessions de Creative Wall, dutes a terme per Eumo_dc, posen el focus en la creativitat i la inspiració per al disseny de la nova uniformitat d’FGC.

En tot projecte de disseny i innovació és indispensable que hi hagi un fort component de creativitat. Vivim en un món on estem completament saturats d’idees, conceptes, imatges, informació i propostes visuals de tot tipus i, per tant, aquesta creativitat ens ajuda a destacar, a fer-nos visibles en un mar d’infoxicació, i també a elaborar propostes que siguin capaces d’unir usabilitat i tecnologia, comoditat i disseny.

Malgrat tot, no és fàcil trobar aquesta creativitat. Per aquest motiu, Marc Aliart, d’Eumo_dc, ha conduït dues sessions per a ajudar a l’equip d’alumnes encarregats de pensar la nova proposta d’uniformitat a trobar la inspiració. Mitjançant el mètode del Creative Wall, s’han anat desgranant conceptes i jugant amb imatges que han permès dirigir el pensament i les idees cap a nous límits i camps per explorar.

El Creative Wall és el nom que es dona a aquesta metodologia de treball que fomenta la generació de noves idees creatives. Es parteix de diversos conceptes intangibles extrets d’una anàlisi, i llavors s’aborden i es reenfoquen a partir d’imatges i d’altres conceptes paral·lels o que els complementen. D’aquesta manera es potencia l’obertura mental i s’evita el pensament lineal comú, que ens allunya, encara que no vulguem, de la tan necessària creativitat.

La geometria, el minimalisme o la sobrietat són conceptes i camps d’exploració que han sorgit després d’aplicar la metodologia del Creative Wall a la noció de puntualitat.