FGC INNOVEST
és un projecte innovador en format col·laboratiu que té com a objectiu realitzar una prospectiva per a redissenyar la indumentària corporativa d’FGC.

Uneix-te i participa d’aquest programa d’investigació, aportant la teva experiència i punt de vista en l’apartat M5 situat a l’exposició de l’Espai Provença, de l’estació de Provença (accés vestíbul Provença – Roselló).

Fase 01

Design Thinking

FGC INNOVEST arrenca amb una primera fase en la qual s’assenten, progressivament, tots els pilars i actius que es tenen en compte i es posen en joc durant l’execució del projecte. Parlem de la usabilitat, les tendències, la tecnologia i la creativitat; conceptes introduïts per diversos professionals que sumen la seva expertesa al conjunt de talent encarregat de pensar com ha de ser la nova uniformitat d’FGC.

MÉS

Fase 02

Prototipatge

Segona etapa de FGC INNOVEST, que es basa en l’esbós, la projecció i la confecció de les diverses propostes d’indumentària corporativa. Els fonaments que s’han determinat durant el Design Thinking garantiran l’èxit d’aquesta fase. El resultat final consisteix en un perfecte tàndem entre concepte i estètica; funcionalitat i tendència; corporativisme i innovació.

MÉS

Fase 03

Selecció de propostes

L’última de les etapes de FGC INNOVEST implica la decisió final entre aquelles propostes que millor aconsegueixen capturar, representar i transmetre la identitat i els valors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A més a més, gràcies a la col·laboració d’experts i dels mateixos usuaris de la uniformitat, s’assegura un alt grau de confort i usabilitat en les peces seleccionades.

Disponible a partir de 28.09.2017